Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
16

İNDİRME
9

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
HEMOROIT TEDAVISINDE LASTIK BAND LIGASYON SONUÇLARIMIZ

2017 - Ferhat ÇAY,Burhan Hakan KANAT,Mustafa GİRGİN - https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.385968

Özet:Amaç: Çalışmamızın amacı Ocak 2015 – Ocak 2016 tarihleri arasında kliniğimizde hemoroit şikayeti nedeniyle Lastik Band Ligasyon (LBL) yöntemi uygulanan hastaları retrospektif olarak taramaktır.  Materiyal Metot: Geriye dönük olarak Ocak 2015 – Ocak 2016 tarihleri arasında kliniğimizde hemoroid şikayeti nedeniyle LBL uygulanan hastaların kayıtları incelendi. Verileri eksik olan veya tam olarak kayıtlarına ulaşılamayan hastalar çalışmaya alınmadı.  Bulgular: Polikliniğimizde 25 hastaya lastik band ligasyonu uygulandı. İki hastanın verilerine tam ulaşılamadığı için çalışma 23 hasta üzerinden yapıldı. Hastalardan 10’ u kadın, 13’ ü erkekti. Yaş ortalaması 33,4 (18-67) idi. LBL semptomatik 2. ve 3. derece hemoroidal hastalığı olan ve cerrahi dışı yöntemlerle tedavi olmak isteyen hastalara uygulandı. 15 hastada grade 2, 8 hastamızda grade 3 hemoroit pakesine işlem yapıldı. 16 hastada ( % 69) kanama, 6 hastada (% 14)  prolapsus, 8 hastada (% 53) dışkılama zorluğu, 14 hastada (% 61 ) ağrı ve 11 hastada da (% 49) kaşıntı şikayetleri vardı. LBL uyguladığımız hastalarımızdan 1 olguda ağrı ve 1 olguda da minimal kanama gözlendi. Sonuç: Sonuç olarak LBL yönteminin güvenli, etkili, kolay uygulanabilen bir yöntem olması ve ayaktan tedavi protokolü olduğu için hemoroitin cerrahi dışı tedavilerindensık kullanılan tedavi yöntemidir. Fakat bu yöntemin uygulanma sonrasında düşen hemoroit pakesinin mikroskopik tetkikinin yapılamaması bir dezavantaj olarak görülebilir.

Anahtar Kelime:Lastik Band Ligasyonu, Hemoroid, Hemoroidektomi

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Benzer Makaleler
Fahri YAKARYILMAZ, Sefa GÜLİTER, Zübeyde ÖZKURT, Hatice KELEŞ, Fatma EBİNÇ
Ekin Ezgi Cesur, Kadir Burak Özer, Attila Özdemir, Fatma Tuğba Özlü, Fatih Doğu Geyik, Recep Demirhan
Aysun MISIRLIOĞLU KOSİF, Levent ALPAY, Serda KANBUR, Selahattin ÖZTAŞ, Hakan KIRAL, Talha DOĞRUYOL, Volkan BAYSUNGUR, İrfan YALÇINKAYA
Alper GÖK, Ali ÇİFT, Can BENLİOĞLU, Hacı POLAT, Mehmet Özgür YÜCEL, Bahri GÖK, Kemal ENER, Bedrettin KALYENCİ
Tevfik İlker Akçam,Önder Kavurmacı,Ali Özdil,Ayşe Gül Ergönül,Kutsal Turhan,Alpaslan Çakan
Aysun SAVAŞ, Ozan EFESOY, Filiz ÇAYAN, Selahittin ÇAYAN