Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
27

İNDİRME
13

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ABORTUS SONUÇLARININ RETROSPEKTIF DEĞERLENDIRILMESI, İKI YILLIK DENEYIM

2017 - Pervin Karlı - https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.402084

Özet:Amaç: Abortus, gebelik yaşamış tüm kadınların yaşamları boyunca dörtte birinde görülen bir klinik durumdur. Biz çalışmada düşük yapmış materyallerinin retrospektif olarak patolojik sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık. Materyal-Metot: Ocak 2016 aralık 2017 yılları arasında Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine başvuran 397 düşük yapmış gebenin patolojik sonuçları incelendi.  Çalışmaya 24 hafta altında veya 500 gram altındaki düşük materyallerinin patolojik sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Hastalar 16 ile 45 yaş aralığında olduğu belirlendi. Hastaların %61’i 12 hafta altı, %17’si 11-16 hafta arası olduğu, %2,5’u 16 hafta ve üstü gebelik kayıplarını içermekte idi. Olgulardan %8,8’lik kısım aries stella reaksiyonunu gösterip ektopik gebeliğe işaret ettiği, %7,1’lik kısım ise normal plasental gelişimi içeren 12 hafta altı gebelikleri gösterdiği belirlendi. Sonuç: Bu çalışmadaki verilere göre; düşüklerin %61 inin 12. gebelik haftası altnda olduğunu ve yine büyük çoğunluğunun plasental enflamatuar bir süreçle birlikte olduğu tespit edildi.

Anahtar Kelime:Abortus, patoloji, ilk trimester, gebelik kaybı

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Benzer Makaleler
Abdulkadir Turgut, Ali Özler, Muhammet Erdal Sak, Mehmet Sıddık Evsen, Hatice Ender Soydinç, Serdar Başaranoğlu
Hasan Tahsin KEÇELİGİL, Muzaffer BANCİVAN, Mustafa Kemal DEMİRAĞ, Serkan ÇELİK, Ferşat KOLBAKIR
R. Emre OKYAY, Taylan BODUR, Erkan ÇAĞLAYAN, İhsan ATABAY, Bahadır SAATLİ, Sabahattin ALTUNYURT