Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
28

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
PSÖDOEXFOLIASYON SENDROMLU HASTALARDA SPONTAN GELIŞEN GEÇ DÖNEM GÖZ IÇI LENSI DISLOKASYONLARININ TEDAVISI

2011 - Ulviye YİĞİT, Ahmet AĞAÇHAN, Özgür ÖRÜM -

Özet:exfoliasyon sendromlu hastalarda spontan gelişen geç dönem göz içi lensi dislokasyonlarının tedavisi Amaç: Komplikasyonsuz fakoemülsifikasyon ve bag içi katlanabilir Göz İçi Lens (GİL) implantasyonu cerrahisinden sonra psödoexfoliasyon (Px) sendromlu gözlerde geç dönemde gelişen spontan dislokasyonların tedavi ve sonuçlarını değerlendirmek. Gereç ve Yöntem: Px sendromlu 4 gözde geç dönemde gelişen aşağı doğru bag içi GİL'i dislokasyonlarının, polipropilen, PC-9 sütür ile kesi genişletilmeksizin yapılan onarım tekniği tanımlandı ve sonuçları değerlendirildi. Bulgular: İlk cerrahi sonrası spontan dislokasyon gelişme zamanı ortalama 75,75±41,44 ay (16-110 ay) idi. Hiçbir hastada eşlik eden başka patoloji saptanmadı. Onarım sonrası takip süresi ortalama 20,25±18,63 ay (9-48ay) idi. Hastaların birinde (%25) yukarı doğru kabul edilebilir dislokasyon gözlendi. Diğerlerinde takip süresi boyunca komplikasyon gözlenmedi. Sonuç: Px sendromu katarakt cerrahisi sırasında sıklıkla komplikasyonlara neden olurken, cerrahi sonrası komplikasyonlar daha nadirdir. İlerleyici zonüler destek kaybı nedeniyle gelişen spontan GİL dislokasyonu seçilmiş olgularda başarı ile tedavi edilebilir.

Bu Yayına Atıf Yapanlar