Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
15

İNDİRME
9

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
TIP 2 DIABETES MELLITUSTA KULLANILAN BITKISEL ÜRÜNLER: SISTEMATIK DERLEME

2019 - Leyla Muslu, Selma Öncel. - https://doi.org/10.5222/HEAD.2019.252

Özet:Giriş: Doğa, antidiyabetik ilaçların olağanüstü bir kaynağıdır. Günümüzde 1200'den fazla çiçekli bitkinin antidiyabetik özelliği olduğu iddia edilmektedir. Tip 2 diabetes mellitus (T2DM) tedavisinde son yıllarda tamamlayıcı terapilerin kullanımı giderek artmaktadır. Bu sistematik derlemenin amacı, T2DM tanılı bireylerin tıbbi tedavilerinin yanında hastalık yönetiminde kullandıkları bitkisel ürünlerle ilgili yapılmış olan randomize kontrollü çalışmaları incelemektir. Yöntem: Derlemeye 2000-2016 yılları arasında yapılan çalışmalar alınmıştır. Derleme Ocak 2017 tarihinde; anahtar kelimeleri Türkçe literatürde“T2DM, bitkisel ürünler, randomize kontrollü”, İngilizce literatürde“T2DM, complemantary therapies and randomised controlled trial” anahtar kelimeleri kullanılarak yapılmıştır. Yapılan çalışmada "Science citation index (43), Directory of Open Access Journals (16), Academic One File (15), Scobus (10), Social Sciences Citation Index (7), CINAHL Complete (10), Medline (5), Science Direct (5), Academic Search Complete (3), General One File (2) ve Google Academic (10)"den ulaşılan, tam metin olarak yayınlanan makaleler analiz edilmiştir. Bulgular: İncelenen bitkisel ürünlerden 11’i ile (tarçın, resveretrol, deve dikeni, kothala himbutu çayı, demir otu, goshajinkian (Geleneksel Japon şifalı bitkileri), geleneksel Nijerya çayı, ayurvedic bitkisel ürün karışımı, jinlida (geleneksel Çin terapisi ) ve TM81 (Çin Bitkisel karışımı), zencefil) yapılan çalışmalarda plesebo grubuna göre FPG ve HbA1c’de önemli düzeyde düşmenin olduğu ortaya konmuştur. Yedi bitkisel ürünün ise (tarçın, deve dikeni, yeşil çay ve ebegümeci çayı, satureja khuzestanica (endemik İran bitkisi), demir otu, brokoli filizi tozu) kan lipidlerini düşürücü etkilerinin anlamlı olduğu görülmüştür. Sonuç: T2DM için bir tedavi seçeneği olarak bitkisel ürünlerin etkililiğini destekleyen kanıtlar yetersizdir. Bitkisel ürünlerin etkinliğini ortaya çıkaracak daha fazla çalışmaya gereksinim olduğu belirlenmiştir. Bitkisel ürünleri kullanan T2DM tanılı bireylerin güvenliğini sağlamak için, sağlık personelleri etkili iletişimde bulunmalı, bitkisel ürünlerin, etkinliklerinin ve yan etkilerinin farkında olmalıdır.

Anahtar Kelime:Randomize kontrollü çalışma, sistematik derleme, tamamlayıcı terapiler, Type 2 diabetes mellitus.

Bu Yayına Atıf Yapanlar