Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 5
 İndirme 2
Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımı Konulu Yüksek Lisans Tezlerine Yönelik Bir İ̇çerik Analizi
2022
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada “Beyin temelli öğrenme” konulu yüksek lisans tezlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi YÖK Ulusal Tez Merkezinde erişime açık olan “Beyin temelli öğrenme” konulu 40 yüksek lisans tezinden oluşmaktadır. Bu kapsamda ilgili tezler demografik, örneklem, araştırma türü, kullanılan değişken, analiz teknikleri ve bulgular açısından incelenmiştir. Tezlerin özellikleri içerik analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Kod-kategori, frekans-yüzde değerleri belirlenerek ilgili dağılımlar ortaya çıkarılmıştır. Araştırma analizi sonucunda incelenen yüksek lisans tezlerinin genelinin nicel araştırma türünde olduğu ve tezlerde deneysel desenin tercih edildiği görülmüştür. Veri analiz teknikleri olarak t testi ve içerik analizi tekniğinin çoğunlukta olduğu tespit edilmiştir. Tezler sayıca en fazla Gazi Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi gibi köklü üniversitelerde ve çoğunlukla İlköğretim ve Eğitim programları ve öğretimi anabilim dallarında hazırlanmıştır. En çok üzerinde çalışılan örneklem İlköğretim kademesindeki öğrenci gruplarından oluşmuştur. Tezlerde en çok kullanılan değişkenlerin akademik başarı ve tutum olduğu ve tezlerden elde edilen bulgulara göre bu değişkenlerin genelinde anlamlı farklılık ve olumlu değişim gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Null
2022
Yazar:  
Özet:

null

0
2022
Yazar:  

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler