Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 13
 İndirme 1
Covid-19 Salgın Sürecinde 1. Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Uygulamaları: Eğitim Teknolojileri İ̇le İ̇lk Okuma-yazma Öğretiminde Karşılaştıkları Zorluklar ve Çözüm Önerileri
2021
Yazar:  
Özet:

İlk vakanın görüldüğü 1 Aralık 2019 ile birlikte Dünya Sağlık Örgütü tarafından hastalığın küresel bir salgın olduğunun ilan edildiği 11 Mart 2020 tarihinden bu yana tüm dünya Covid-19 salgını ile çeşitli boyutlarda mücadele etmektedir. Covid-19 salgını kısa sürede toplumsal, siyasi, ekonomik ve sosyal alanda önemli sorunlar ortaya çıkarmıştır. Bu sorunlar içerisinde ülkeleri derinden etkileyen en önemli sorunlar da eğitim sisteminde ortaya çıkmıştır. Son yüzyılda okul kademelerinin tamamında eğitimin sağlanmasında uluslararası alanda ileri düzeyde gelişme görülmüştür. Ancak Covid-19 dünya çapında eğitim sistemlerinin karşılaşmış olduğu en büyük ve en önemli zorluktur. Bu araştırma devam eden Covid-19 salgını sürecinde uzaktan eğitim yapmak zorunda kalan öğretmenlerden, birinci sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojileri ile ilk okuma-yazma öğretiminde karşılaştıkları zorlukları tespit etmeyi ve çözüm önerilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma için Konya ilinde görev yapmakta olan kırk beş birinci sınıf öğretmenine ulaşılmıştır. Bu araştırma için temel nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın nitel verileri araştırmacılar tarafından yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin yarı yapılandırılmış görüşme formunda bulunan demografik özellikleri ile ilgili altı soruyu ardından araştırmanın hedefine uygun öğretmenlerin süreçte eğitim teknolojileri ile öğrencilerine ilk okuma-yazma öğretirken karşılaştıkları zorluklar ve çözüm önerilerinin tespit edilmesini amaçlayan sekiz açık uçlu soruyu cevaplamaları istenmiştir. Görüşmelerden sonra betimsel analiz çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya ait katılımcı görüşleri, temalar halinde birleştirilerek katılımcı görüşlerinden alıntılara yer verilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre uzaktan eğitim sürecinde birinci sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojileri kullanımında internet bağlantı sorunu, teknolojik araç yetersizliği, öğrencilerin uygulamayı kullanmaya yönelik yaşadıkları sorunlar ve velilerden kaynaklı sorunlar olmak üzere zorluklar yaşadıklarını belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler:

Null
2021
Yazar:  
Özet:

null

0
2021
Yazar:  

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
KURUMDISIERISIM
Benzer Makaleler