Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 1
 İndirme 1
Bütünleşik Sv-cocoso Teknikleriyle Etkinlik Analizi: Mevduat Bankaları Gruplarında Bir Uygulama
2022
Dergi:  
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Finansal sistemin en önemli kurumlarından biri olan mevduat bankaları, fon fazlası olan kuruluşlar ile fon eksiği olanlar arasında aracılık fonksiyonunu yerine getirmektedir. Çalışmanın amacı, 2019-2021 döneminde Türkiye’de faaliyette bulunan kamu, özel ve yabancı mülkiyetli üç mevduat bankası grubunun mali etkinliklerinin analiz edilmesidir. Bu grupların mali etkinliklerinin analizinde kullanılacak kıstas önem dereceleri Çok Kıstaslı Karar Verme (ÇKKV) tekniklerinden olan SV tekniğiyle belirlenmiş, sonrasında CoCoSo tekniği kullanılarak etkinlik analizi gerçekleştirilmiştir. 2019-2021 döneminde en iyi etkinliği özel sermayeli mevduat bankalarının gösterdiği, en kötü etkinliği ise 2019 ve 2020 yıllarında yabancı mülkiyetli bankaların, 2021 yılında ise kamu mülkiyetli bankaların gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Efficiency Analysis With Integrated Sv-cocoso Techniques: An Application In Deposit Banks Groups
2022
Yazar:  
Özet:

Deposit banks, one of the most important institutions of the financial system, fulfill the function of intermediary between the institutions with surplus funds and those with a lack of funds. The aim of the study is to analyze the financial activities of three public, private and foreign-owned deposit bank groups operating in Turkey in the period of 2019-2021. The criteria importance levels to be used in the analysis of the financial activities of these groups were determined by the SV technique, which is one of the Multi-Criteria Decision Making (MCDM) techniques, and then the efficiency analysis was carried out using the CoCoSo technique. It has been concluded that privately owned deposit banks showed the best efficiency in the 2019-2021 period, while the worst efficiency was shown by foreign owned banks in 2019 and 2020, and publicly owned banks in 2021. 

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler