Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 3
 İndirme 1
Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersi Öğrenme Çıktılarının Öğrenci Merkezli Öğrenme Bağlamında İncelenmesi
2022
Dergi:  
Sakarya University Journal of Education
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın amacı öğrenci merkezli öğrenmenin Eğitim fakültesi ilköğretim matematik öğretim programlarındaki Öğretim İlke ve Yöntemleri derslerinin öğrenme çıktılarına yansımasının nasıl olduğunu incelemektedir. Araştırma belge taraması modeli bağlamında tasarlanmıştır. 88 ilköğretim matematik öğretmenliği programının Bologna süreci bağlamında oluşturulan program bilgi paketi web sayfaları taranmıştır. Verilerin analizinde frekanstan yararlanılmıştır. Programların yaklaşık dörtte birinde Öğretim İlke ve Yöntemleri dersinin öğrenme çıktıları bulunmamaktadır. Akredite olan programlarda öğrenme çıktılarının olmamasına akredite olamayan programlara göre oldukça az rastlanmıştır. Programların yaklaşık üçte ikisinde öğrenme çıktıları program yeterlikleriyle ilişkilendirilmiştir. Öğrenme çıktılarının bilişsel alandaki dağılımına göre ağırlık, uygulamanın alt düzeyinde yer alan bilgi ve kavrama düzeyindedir. Öğrenme çıktılarının duyuşsal alandaki dağılımı bilişsel alana göre oldukça düşük seviyede olup, duyuşsal alana göre ağırlık, alma ve tepkide bulunma düzeyindedir. Öneriler bağlamında, Öğretim İlke ve Yöntemleri dersi için uygulama ve üzerindeki düzeylerde öğrenme çıktılarına daha çok yer verilebilir. Bunları ortaya koymak üzere ihtiyaç analizi yapılabilir. Öğrenme çıktıları öğrenci merkezli öğrenmenin tek göstergesi olmayıp, daha bütüncül bir bakış açısıyla ders bilgi paketinin tüm unsurları ele alınabilir.

Anahtar Kelimeler:

Examining The Learning Outcomes Of The Teaching Principles and Methods Course In The Context Of Student-centered Learning
2022
Yazar:  
Özet:

The aim of this research is to examine how student-centered learning is reflected in the learning outcomes of the Teaching Principles and Methods courses in the primary education mathematics curriculum. The research was designed in the context of document scanning model. The web pages of 88 elementary mathematics teaching programs information package created in the context of the Bologna process were scanned. Frequency were used in the analysis of the data. Accordingly, there are no learning outcomes of the Teaching Principles and Methods course in approximately one quarter of the programs. The absence of learning outcomes in accredited programs is very rare compared to non-accredited programs. In the cognitive domain, the outcomes are at the level of knowledge and comprehension. In the affective domain, the outcomes are at the level of receiving and reacting. Accordingly, more attention can be given to learning outcomes at the levels of application and above for the course. Learning outcomes are not the only indicator of student-centered learning, but all elements of the course information package can be addressed with a more holistic perspective.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler