Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 2
 İndirme 1
Konyalı Ermeniler ve Eğitim Faaliyetlerine Bir Bakış
2022
Dergi:  
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Osmanlı’nın demokratikleşme ve açılım yıllarında devlet idarecileri ülkede yaşayan gayrimüslimler için eşit vatandaşlık hakları kabul ederek yayımladılar. Bu anlamda Osmanlı şehirlerinin birçoğunda olduğu gibi, Konya’da yaşayan azınlıklar da kendi eğitim kurumlarını açtılar. Tesis ettikleri bu okullarda eğitimin yanı sıra öğrenciler arasında birlikte iş yapma, arkadaşlık duygusunu geliştirme ve paylaşmayı kuvvetlendirecek sosyal faaliyetlere de yer verildi. Ön plana çıkarılan bu çalışmalar arasında edebiyat kulübü, müzik kulübü, koro ve orkestra kulübü, tiyatro kulübünün yanında matbaa tesisinde yardımcı eleman gereksinimini giderme ile ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları yapabilme alanında kurslar düzenlediler. Bunlardan da öte “Tanrıya Adanmışlık” adı altında Hristiyanlığı öğretecek, farklı dinlere mensup tüm öğrencilere hafta boyu öğretmenleri nezaretinde, Pazar günleri ise Papazlar eşliğinde dini dersler verdirdiler. Planlanan akşamlarda ise bunu, yine bütün öğrencilere yönelik dini vaaz, ilahi ve dua etkinlikleri şeklinde devam ettirdiler. Bu okullardan bunları yapanlar genelde Ermeni okullarıydı. Ermeni okullarının Konya sosyal hayatını etkileyecek ve halkıyla bütünleşecek daha farklı etkinlikleri de vardı. Bu faaliyetler yılda en az iki defa olmak üzere müzik konserleri ve tiyatro gösterileriydi. Tüm bu çalışmaların finansörü ise ABD’li misyonerlerin yanı sıra Konya’daki Alman tüccarlarıydı. Hatta Amerikalı misyonerler okul açma işini daha da ileri götürerek “yabancılara tanınan yasal haklardan” dolayı Konya’da yaşayan Ermeniler adına yeni okullar tesis ettiler.

Anahtar Kelimeler:

An Overview Of Conmensions and Educational Activities
2022
Yazar:  
Özet:

in osmanlı’s democraticization and opening years, government executives have published in the country by accepting equal citizenship rights for gays living in the country, as in many of the ottoman cities, minorities living in konya have opened their educational institutions in these schools, as well as the social activities, which will strengthen the sense of friendship and share their lives, were also included in the forefront of these studies, among which literature club music club choir and orchestra club club club theatre club club, as well as the need for assistance in the printing facility, and the students of different cultures in the area of the cultures of the people who were able to carry out their lives in the different cultures of them, and to continue to work in the different languages

Anahtar Kelimeler:

Armenians From Konya and An Outlook On Their Educational Activities
2022
Yazar:  
Özet:

During the democratization and democratic initiative years of Ottoman Empire, the statesmen accepted and brought out equal citizenship for Non-Muslims within the Empire. Consequently, minorities in Konya also established their own educational institutions. In the schools they established, in addition to formal education, they also tried to encourage social activates which promote cooperation, friendship and sharing among students. Besides the literature club, the music club, the choir and orchestra club and the theater club, which were brought into the forefront, trainings to satisfy the need for auxiliary staff in the printing house and trainings for afforestation and greening were also given. Furthermore, in order to teach Christianity to students from different religions, they gave religious lessons by teachers during the weekdays and by priests on Sundays under the name of "Being Devoted to God”. In certain evenings, they continued these activities as religious sermons, chants and prayers for all students. It was usually the Armenian schools which did these activities. Armenian schools had also different activities which affected social life in Konya and promoted integration with the public in Konya. There were concerts and theatre performances which took place at least twice a year and these activities were financed by missionaries from the USA and as well as German merchants. Furthermore, these American missionaries established new schools for Armenians on the grounds of “legal rights given to foreigners”.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler