Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 1
Çay Üretiminde Öncü Ülkelerin Çay Üretilen Bölgelerinin İ̇klim Özellikleri Arasındaki İ̇lişkilerin Analizi
2022
Dergi:  
Takvim-i Vekayi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada Hiyerarşik sınıflandırma yöntemleri kullanılarak çay üretiminde önde gelen ülkelerin çay üretimi yapılan bölgelerinin aylık ortalama sıcaklık ve aylık ortalama toplam yağış miktarı arasındaki ilişki araştırıldı. Bu makalede en küçük örten ağaç yöntemi kullanmak, zor ve karmaşık ilişkiyi çok açık bir şekilde görselleştirmemizi sağlamıştır. Benzer ortalama sıcaklık ve yağış miktarı değişimleri gösteren ülkeler aynı grupta birbirlerine bağlanmaktadırlar. Çay üretimi yapılan ülkelerin genellikle sıcaklık değişimleri bakımından benzer karakteristikler gösterdiği ve aynı grupta yer aldığı görülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre çay üretiminde aylık sıcaklık değişimi ve aylık ortalama yağış miktarının etkili olduğu anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Analysis Of The Relationship Between The Climate Characteristics Of The Tea Producing Regions Of The Leading Countries In Tea Production
2022
Dergi:  
Takvim-i Vekayi
Yazar:  
Özet:

Using hierarchical classification methods, the relationship between temperature and precipitation amount of the tea producing regions of the leading countries in tea production was investigated. Using the minimum spanning tree method in this article has allowed us to very clearly visualize the difficult and complex relationship. Countries that show similar average temperature and precipitation changes are linked in the same group. According to the results, it is understood that monthly temperature change and monthly precipitation rates is effective in tea production.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler