Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 33
 İndirme 33
Sosyo-ilham Algoritmalarına Giriş ve Kıyaslama Sonuçlarının Karşılaştırılması
2020
Dergi:  
Turkish Studies Information Technologies and Applied Sciences
Yazar:  
Özet:

Araştırma ve Geliştirme alanında, en değerli ilham kaynağı doğanın kendisinden gelir. Hayvanlar, böcekler, mikroorganizmalar günümüz bilimine ilham veren ve bu alandaki fikirleri ilerleten ve sunan bazı çalışma prensipleri sergilemektedir. Bu ilkelere biyo-ilham algoritmaları denir. Tabii ki, biyo-ilham verici algoritmaların önerilerinde çok fazla çeşitliliğin patladığı yıllarda, konsepti çok özel bir hayvan olan yeni teknikler sunmak uzun sürmedi; insan. Ve bu teknikler, insan türlerine dayalı davranışlarda işleyişlerine ilham veren ve herhangi bir sorunu çözmek için uygulanabilen sosyo-ilhamlı algoritmalar olarak bilinir. Sosyodan ilham alan algoritmalar, davranışını insan toplumuna dayandıran belirli bir meta-sezgisel türdür. Evrimsel bilgi işlemin karmaşık dünyasına, her gün tanınabilir kalıplara sahip çoklu simülasyonlarla basit bir yaklaşımdır. Bu çalışmanın amacı, bu algoritmaların optimizasyon problemlerini çözmek için işlevsel kapasiteye sahip olup olmadığını kontrol etmektir. Deneysel analiz yoluyla, bu algoritmaların sonuçları bilinen bir kıyaslama için toplanacak ve bu tip problemlerdeki potansiyellerinin yeterince değerlendirilmesine izin veren bazı referans algoritmalarla karşılaştırılacaktır. Karşılaştırma sonuçlarına göre, algoritmaların etkinliği değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler:

Introduction To Social-islam Algorithms and Comparison Results
2020
Yazar:  
Özet:

In the field of research and development, the most valuable source of inspiration comes from nature itself. Animals, insects, and microorganisms show some study principles that inspire today’s science and advance and provide ideas in this field. These principles are called bio-inspiration algorithms. Of course, in the years when a lot of diversity exploded in the recommendations of bio-inspiring algorithms, it didn’t take a long time to present new techniques, which are a very specific animal for the concept; man. And these techniques are known as socially-inspired algorithms that inspire their function in behavior based on human species and can be applied to solve any problem. The algorithms inspired by society are a certain type of meta-sessential that relies on their behavior on the human society. It is a simple approach to the complex world of evolutionary information processing, with multiple simulations with recognizable patterns every day. The aim of this study is to verify whether these algorithms have functional capacity to solve optimization problems. Through experimental analysis, the results of these algorithms will be collected for a well-known comparison and compared with some reference algorithms that allow sufficient assessment of their potential in these types of problems. According to the comparison results, the effectiveness of the algorithms will be assessed.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler