Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 2
 İndirme 4
İkidilli ve Çokdilli Türk Çocuklarıyla İlgili Uluslararası Alanyazında Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analiz Tekniği ile İncelenmesi
2022
Dergi:  
Sakarya University Journal of Education
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı, ikidilli ve çokdilli Türk çocuklarla ilgili uluslararası alanyazında yapılan akademik yayınların bibliyometrik analiz tekniği ile incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Web of Science veri tabanından sorgulama yoluyla elde edilen 569 çalışmanın verisi araştırma için kullanılmıştır. Analizlerde en sık kullanılan anahtar kelimelerin incelenmesinde ortak-varlık analizi (co-occurence analysis); yazar, makale, dergi, kurum ve ülkelerin incelenmesinde ise atıf analizi (citation analysis) kullanılmış olup analizler Vosviewer yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre “Bilingualism”, “Turkish”, “Multilingualism”, “Bilingual”, “Turkey” gibi arama sorgusu ile doğrudan ilişkili anahtar kelimeler dışında; Almanca (German), İngilizce (English) ve Felemenkçe (Dutch) ve göçmenlik (migration) gibi anahtar kelimelerin sıkça kullanıldığı görülmüştür. Bununla birlikte en çok atıf alan yazarların Paul P. M. Leseman, Elma Blom ve Vasiliki Chondrogianni olduğu; en çok atıf alan makalelerin ise uygulamalı psikodilbilim alanı ile ilgili dergilerde yayımlandığı görülmektedir. Ayrıca yayın başına düşen ortalama atıf sayısının en yüksek olduğu Applied Psycholinguistics, Applied Linguistics ve Journal of Pragmatics dergileridir. Yayın atıf ortalamaları en iyi olan kurumların Boston Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Utrecht Üniversitesi olduğu gözlenirken; yayın atıf ortalamaları en iyi olan ülkelerin ise İngiltere, Hollanda ve Danimarka olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler:

Analysis Of International Literature On Bilingual and Multilingual Turkish Children By Bibliometric Analysis Technique
2022
Yazar:  
Özet:

The aim of this study is to examine the academic publications in the international literature on bilingual and multilingual Turkish children using the bibliometric analysis technique. To this end, the data of 569 studies obtained by querying from the Web of Science database were used for the research. Co-occurrence analysis was used to examine the most frequently used keywords in the analysis, and citation analysis was used in the analysis of authors, articles, journals, institutions and countries and the analyzes were performed with the Vosviewer software. According to the results of the analysis, except for the keywords directly related to the search query such as “Bilingualism”, “Turkish”, “Multilingualism”, “Bilingual”, “Turkey”, keywords such as German, English, Dutch and migration were observed to be frequently used. Moreover, the most cited authors were found to be Paul P.M. Leseman, Elma Blom, and Vasiliki Chondrogianni, while the most cited articles were seen as published in journals related to the field of applied psycholinguistics. In addition, Applied Psycholinguistics, Applied Linguistics and Journal of Pragmatics were noted as the journals with the highest average number of citations per publication. While it was observed that the institutions with the best publication citation averages were Boston University, Istanbul University and Utrecht University, the countries with the best publication citation averages were England, the Netherlands and Denmark

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler