Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Yedinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi ile İlgili Yazılmış Tezlerin İncelenmesi
2022
Dergi:  
International Journal of Social Science Research
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın amacı, 2000-2020 yılları arasında Türkiye’de 7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi ile ilgili yazılmış tezlerdeki genel eğilimi belirlemektir. Bu amaç kapsamında araştırmaya dâhil olacak tezler YÖK Ulusal Tez Merkezinde “Sosyal Bilgiler”, “7. Sınıf” anahtar sözcükleri ile tarama yapılmış ve bu arama neticesinde 123 yüksek lisans ve 12 doktora tezi olmak üzere toplam 135 teze ulaşılmıştır. Ulaşılan bu tezler; tez türü, yayın yılı, araştırma yöntemi, araştırma yaklaşımı, örneklem türü, örneklem sayısı, yayınlandığı üniversite açısından incelenmiştir. Araştırma sonucunda; 2000-2020 yılları arası 7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersine yönelik yazılmış tezlerin konu olarak en fazla öğrenci başarısı ile öğrencilerin derse karşı ilgi, tutum ve becerilerinin çeşitli yöntem ve tekniklere göre belirlenmesi konularının incelendiği görülmüştür. Ayrıca tezlerde genel olarak nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı, çoğunlukla tarama modeli ile deneysel modelin tercih edildiği, tezlerin büyük bir kısmının yüksek lisans düzeyinde yazıldığı, bazı üniversitelerde ve bazı yıllarda araştırma konusuna yönelik tezlerin daha çok yazıldığı ancak onun dışında dengeli bir dağılım olduğu tespit edilmiştir. Örneklem türü olarak ise küçük örneklem gruplarının ve ortaokul öğrencileri ile öğretmenlerin daha çok tercih edildikleri görülmüştür.

Anahtar Kelimeler:

Null
2022
Yazar:  
0
2022
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler