Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME 11
İNDİRME 3
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Psikolojik Sermayenin Örgütsel Yaşamda Yalnızlık ve Örgütsel Yabancılaşmaya Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma
Yazar:  
Yıl:  
2020
Özet:

Bu çalışmanın amacı çalışanların psikolojik sermaye düzeylerinin, örgütsel yaşamda yalnızlık ve örgütsel yabancılaşma düzeyleri üzerindeki etkilerini belirlemektir. İnsanların olumlu yönlerine ve özelliklerine odaklanan pozitif psikoloji iş hayatına pozitif örgütsel davranış ve psikolojik sermaye olarak yansımış ve örgütler için önem taşıyan insan sermayesinin olumlu yönde gelişmesine yardımcı olmuştur. Örgütsel yabancılaşma ve örgütsel yaşamda yalnızlık örgütün sosyal yapısını bozarak örgütün var oluş amacına ilerlemesine engel olabilmektedir. Bu amaçla, hedef kitle olarak; aşırı rekabet, yoğun çalışma, satış ve pazarlama baskısının yoğun olarak gözlendiği bankacılık sektörü seçilmiştir. Günümüzde gelişen teknoloji, büyüyen ekonomik pazarlar, büyük ekonomilerin kırılganlığı bankacılık sektörünü tamamen değiştirmiş ve müşteri odaklı hale getirmiştir. Bankacılığın geldiği bu noktada insan kaynakları departmanları için çalışanlarının psikolojik sermayelerinin yüksek, örgütsel yaşamda yalnızlık ve örgütsel yabancılaşma yaşama olasılıkları düşük olan çalışanları istihdam etmek hayati önem taşımaktadır. Bu araştırmada kullanılan psikolojik sermaye ölçeği,  Fred Luthans ve arkadaşları tarafından geliştirilen umut, dayanıklılık, öz yeterlilik ve iyimserlik alt boyutlarından oluşmaktadır. Örgütsel Yaşamda Yalnızlık ölçeği, Wright, Burt ve Strongman tarafından geliştirilen duygusal yoksunluk ve sosyal arkadaşlık boyutlarından oluşmaktadır. Örgütsel Yalnızlaşma Ölçeği ise Mottaz tarafından geliştirilen güçsüzlük, anlamsızlık ve kendine yabancılaşma boyutlarından oluşmaktadır. Çalışmaya veri sağlama aracı olarak kullanılan anketler Mart-Nisan 2019 tarihleri arasında toplanmıştır. Elde edilen verilerin çeşitli istatistiksel yöntemler kullanılarak yapılan analizleri sonucunda psikolojik sermayenin, örgütsel yaşamda yalnızlık ve örgütsel yabancılaşmanın alt boyutları üzerinde farklı düzeylerde etkisi olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Psikolojik sermaye, örgütsel yaşamda yalnızlık, örgütsel yabancılaşma

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler