Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME 8
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Finansal Okuryazarlık, Risk Alma Eğilimi ve Belirsizliğe Karşı Tolerans İlişkisi: Batı Akdeniz Girişimcileri Üzerine Bir Araştırma
Yazar:  
Yıl:  
2020
Özet:

Finansal işlemler gün geçtikçe daha karmaşık hale gelmektedir. İşlemlerle ilgili risk ile sorumluluk sürekli artmaktadır ve alınan yanlış kararlar hem mikro hem de makro ölçekte etki sağlamaktadır. Bu durumlar bireylerin sahip olması gereken finansal okuryazarlığın günümüzdeki önemini arttırmıştır. Girişimciler açısından bakıldığında ise iş fikrinin ortaya atılmasından işin kurulumuna, kurulumundan yönetimine kadar geçen her süreçte finansal okuryazarlık becerisi bir gereklilik halini almıştır. Bu araştırmada da girişimciler açısından finansal okuryazarlık konusu incelenmiş ve Batı Akdeniz bölgesinde faaliyet gösteren girişimcilerin finansal okuryazarlık seviyesi ve alt boyutlarıyla, girişimci özelliklerinden olan risk alma eğilimi ve belirsizliğe karşı tolerans değişkenlerinin ilişkisini ortaya çıkartmak amaçlanmıştır. Anket tekniği ile verilerin toplandığı araştırmanın sonunda finansal okuryazarlık, finansal bilgi ve finansal tutum seviyeleriyle girişimcilik özelliklerinden risk alma eğiliminin ve belirsizliğe karşı toleransın pozitif yönlü hareket ettiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:

Finansal Okuryazarlık,Risk Alma Eğilimi,Belirsizliğe Karşı Tolerans,Girişimci

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler