Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME 11
İNDİRME 1
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Tüketicilerin Mobil Ödemeye Yönelik Tutum ve Kullanma Niyeti Üzerine Bir Araştırma
Yazar:  
Yıl:  
2021
Özet:

Günümüzde pek çok işlemin mobil hale gelmesiyle, mobil ödeme yöntemlerinin kullanımı da önemli düzeyde artmıştır. Bu çalışmada, mobil ödeme yöntemlerine yönelik tutum ve kullanma niyeti ile ilişkili faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 363 katılımcıdan anket yöntemiyle toplanan veriler yapısal eşitlik yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre algılanan kullanışlılık, algılanan kullanım kolaylığı ve bireysel hareketlilik, mobil ödeme yöntemlerine yönelik tutum ile pozitif yönlü ilişkiliyken, teknoloji endişesi mobil ödemeye yönelik tutum ile negatif yönlü ilişkilidir. Mobil ödeme yöntemlerine yönelik tutum ile ilişkili en önemli faktör algılanan kullanışlılıktır. Ayrıca algılanan kullanım kolaylığı, algılanan kullanışlılık ile pozitif yönlü ilişkilidir. Mobil ödeme yöntemlerine yönelik tutum ile mobil ödeme yöntemleri kullanım niyeti arasında pozitif yönlü ilişki bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Mobil Ödeme,Teknoloji Kabul Modeli,Tüketici Tutumu,Kullanma Niyeti,Mobil Teknolojiler

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler