Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 6
 Görüntüleme 51
 İndirme 2
Kayıt Dışı Ekonomiye Karşı Halkın Bilinçlendirilmesi Bağlamında Alınması Gereken Önlemler
2021
Dergi:  
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Farklı kavramlarla ifade edilen kayıt dışı ekonomi Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan birisini oluşturmaktadır. Kayıt dışı ekonominin verdiği zararlar sayılamayacak kadar çok olsa da en önemlilerini şu şekilde saymak olanaklıdır: Kayıt dışı ekonomi, AB’ye tam üyelik yolunda engel oluşturmakta, GSYH hesaplarını bozarak ve vergi gelirlerini azaltarak kalkınmanın sağlanmasını olanaksız veya oldukça güç hale getirmektedir. Yine, kayıt dışı ekonomi, işçi, işveren ve devlet bakımından önemli sakıncalar doğurmakta, kayıt dışı ekonominin bir türünü oluşturan suç faaliyetleri ülke ve toplumu çökertme noktasına getirmekte, söz konusu ekonominin kentlerde yoğunlaşması kent istihdamı ve çevresel açılardan sorunlara yol açmaktadır. Hangi tür önlemler alınırsa alınsın kayıt dışı ekonominin zararları konunda yeterli bir toplumsal bilinç uyandırılmazsa kayıt dışı ekonomiye karşı başarı kazanabilmek olanaksız değilse bile oldukça güçtür. Okuma alışkanlığının son derece zayıf, buna karşın televizyon seyretme alışkanlığının oldukça güçlü olduğu Türkiye’de televizyonlarda izlettirilecek kamu spotlarıyla kayıt dışı ekonominin zararları konusunda halkta bilinç oluşturulması, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede başarı için yaşamsal bir önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Kayıt Dışı Ekonomiye Karşı Halkın Bilinçlendirilmesi Bağlamında Alınması Gereken Önlemler
2021
Yazar:  
Özet:

The unregistered economy, expressed by different concepts, constitutes one of the most important problems that Turkey faces. Although the losses of the non-registered economy are not countable, the most important ones can be counted as follows: the non-registered economy creates a barrier to the EU’s full membership path, disrupting its GDP accounts and reducing its tax revenues makes it impossible or quite difficult to development. Again, the unregistered economy, workers, employers and the government are causing significant disadvantages, criminal activities that form a kind of unregistered economy bring the country and society to the point of collapse, the concentration of the economy in the cities leads to urban employment and environmental problems. No matter what kind of measures are taken, if there is no sufficient social awareness about the damages of the unregistered economy, it is quite difficult even if it is impossible to success against the unregistered economy. The read habit is extremely weak, but the TV view habit is quite strong in Turkey with public spots to be watched on television, creating awareness in the public about the harm of the unregistered economy, is vital for success in the fight against the unregistered economy.

0
2021
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 360
Atıf : 2.352
2023 Impact/Etki : 0.634
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi