Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME 26
İNDİRME 25
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Bankalarda Yöneti̇m Kurulu Yapisi İle Ri̇sk Alma Eği̇li̇mi̇ Arasindaki̇ İli̇şki̇ni̇n Ekonometri̇k Anali̇zi̇
Yazar:  
Yıl:  
2019
Kurum:  
::İlhan EGE"]
Özet:

Çalışmada, Türkiye bankacılık sektöründe faaliyet gösteren ve pay senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören bankaların yönetim kurulu yapılarının risk alma eğilimlerine olan etkisini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmada, 2007-2014 döneminde Borsa İstanbul’da işlem gören 16 bankanın verileri, panel veri analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada, yönetim kurulu yapısı yönetim kurulu tecrübesi, yabancı üye sayısı, yönetim kurulu üye sayısı, bağımsız üye sayısı, kadın üye sayısı, sektör tecrübesi, işletme veya iktisat eğitimi almış üye sayısı, lisansüstü eğitime sahip üye sayısı ve komite sayısı ile temsil edilirken, risk alma eğilimi ise z-skor ile temsil edilmiştir. Analiz sonucunda, bağımsız üye sayısı ile risk alma eğilimi arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü ilişki belirlenmiştir. Z-skor değerinin artmasının risk alma eğilimini düşürdüğü dikkate alındığında, bağımsız üye sayısının artmasının bankalarda risk alma eğilimini düşürdüğü sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Yönetim Kurulu Yapısı, Risk Alma Eğilimi, Bankacılık, Borsa İstanbul

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler