Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
48

İNDİRME
33

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERSTE TEKNOLOJİ KULLANIMINA YÖNELİK EĞİLİMLERİ VE MOBİL ÖĞRENMEYE KARŞI TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

2019 - Ahmet UYAR, Akın KARAKUYU - https://doi.org/10.17121/ressjournal.2446

Özet:Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin derste teknoloji kullanımına yönelik eğilimlerinin mobil öğrenmeye olan tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışma Akdeniz bölgesindeki bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 329 öğrenci ile yürütülmüştür. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı çalışmada veriler Günüç (2013) tarafından geliştirilen “Derste Teknoloji Kullanımına Yönelik Eğilim Ölçeği” ve Çelik(2013) tarafından geliştirilen “Mobil Öğrenme Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmanın verilerinin analizinde; Pearson Kolerasyon, Basit Doğrusal Regresyon ve Ki-Kare analizi kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre; üniversite öğrencilerinin derste teknoloji kullanımına yönelik eğilimleriyle mobil öğrenme yönelik tutumları arasında orta düzeyde, pozitif yönde anlamlı ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Regresyon analizi sonucunda öğrencilerin derste teknoloji kullanımına yönelik eğilimlerinin mobil öğrenmeye karşı tutumlarındaki varyansın %34.1 ‘ini açıkladığı tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin; akıllı telefonu günlük kontrol etme sıklığı ile cinsiyet arasında anlamı ilişkinin olmadığı, akıllı telefonu günlük kontrol etme sıklığı ile akıllı telefon kullanma süresi arasında anlamlı ilişkinin olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelime:Mobil öğrenme, Teknoloji, Derste teknoloji kullanımı.

Bu Yayına Atıf Yapanlar