Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
30

İNDİRME
20

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
İSLAM İNANCINA GÖRE TAKLİDÎ İMAN

2014 - Hasan KURT - https://doi.org/10.17121/ressjournal.29

Özet:“İslam İnancına Göre Taklidi İman” adını alan bu makalede başlıca iki ana başlık ve sonuç kısmı bulunmaktadır. Etimolojik tahlilin yapıldığı ilk başlık altında taklid kelimesinin, sözlük ve terim anlamları ile Kuran-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde taklid kavramı üzerinde durulmuştur. “İtikadî Mezheplere Göre Taklidi İman” adını taşıyan ikinci başlık altında ise Selefiyye, Eş’ariyye, Matüridiyye gibi Ehl-i Sünnet mezhepleri ile Şia, Mutezile ve Hariciler gibi Ehl-i Sünnet dışı mezheplerinin taklidi iman konusundaki görüşleri değerlendirilmiştir. Sonuç kısmında ise araştırma esnasında varılan sonuçlara yer verilmiştir. Kelamî eserlerde fazla yer verilmeyen taklidi iman konusunun yeni bir bakış açısıyla değerlendirildiği bu çalışmanın ilgili alanda önemli bir boşluğu dolduracağı ümit edilmektedir.

Anahtar Kelime:Kelam, İslam, Taklit, İman, Ehli Sünnet

Bu Yayına Atıf Yapanlar