Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
6

İNDİRME
2

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
JIGSAW YÖNTEMININ 9. SINIF TARIH DERSINDE ÖĞRENCILERIN AKADEMIK BAŞARILARI ÜZERINDE ETKISI

2020 - Ayşe SEYHAN,Ufuk ŞİMŞEK -

Özet:Araştırmanın amacı 9. sınıf tarih dersinde jigsaw yöntemi ve tarih öğretim programının önerdiği yöntemlerin öğrencilerin akademik başarıları üzerinde etkisini belirlemektir. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen uygulanmıştır. Çalışma grubunu, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Trabzon’un Of İlçesi’nde bulunan bir lisenin 9. sınıflarında okuyan 88 öğrenci oluşturmaktadır. Deney ve kontrol grupları tesadüfi örnekleme ile seçilmiştir. Araştırmada, “Türkiye Tarihi Ünitesi Başarı Testi” öntest ve sontest olarak her iki gruba uygulanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız örneklemler t-testi ve bağımlı örneklemler t-testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları her iki yöntemin de öğrencilerin akademik başarılarını anlamlı düzeyde artırdığını göstermektedir. Ancak deney grubunun öntest-sontest puan farkının kontrol grubunun öntest-sontest puan farkına göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelime:İşbirlikli öğrenme, Jigsaw Yöntemi, Tarih Öğretimi

Bu Yayına Atıf Yapanlar