Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 32
 İndirme 8
Are Savings The Determinant Of Economic Growth In The D8 Countries
2020
Yazar:  
Özet:

Yurtiçi tasarruflar yurtiçi yatırımların temel finansman kaynağı olması nedeniyle bir ülkenin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle az gelişmiş ülkelerde düşük gelir düzeyinin yol açtığı tasarruf azlığı, yatırımların az olmasına ve devamında istihdamın, üretimin, milli gelirin ve tekrar tasarruf düzeyinin yetersizliğine yol açmaktadır. Bu kısır döngü, ülkelerin ekonomik kalkınmalarını gerçekleştirme noktasında tasarruf açığı sorunu yaşamalarına neden olmaktadır. Tasarrufları yetersiz olan ülkeler kısa vadede yurtdışı tasarruflara başvururken, uzun vadede tasarrufları artıracak politikalar geliştirme çabası içine girerler. Bu çalışmada gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümesinde tasarrufların etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Panel veri analiz yöntemlerinin kullanıldığı çalışmada D-8 örnekleminde yurtiçi tasarrufların ekonomik büyüme üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgu, D8 ülkelerinin yüksek ve sürdürülebilir büyüme için tasarruf oranlarını yükseltici politikalara odaklanmaları gerektiğini işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler