Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 5
 Görüntüleme 52
 İndirme 13
Zor Velilerle Baş Etme Stratejilerine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
2020
Dergi:  
Trakya Eğitim Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada, ilkokullarda görev yapmakta olan sınıf öğretmenlerinin zor veliler ile baş etme stratejilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Örneklem türü olarak amaçlı örnekleme yöntemi seçilmiştir. Çalışma grubunu İstanbul’daki ilkokullarda görev yapmakta olan 20 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak görüşmeden yararlanılmış ve bu doğrultuda yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Yapılan görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre zor velilerin çok farklı özelliklere sahip oldukları ve bu durumun öğretmenleri oldukça sıkıntıya soktuğu görülmektedir. Velilerin kızmasına veya üzülmesine etki edenönemli faktör çocuklarının maruz kaldığı olumsuzluklardır. Zor veliler karşısında doğru stratejileri kullanabilen öğretmenlerin, yaşadıkları sorunlar karşısında daha kendinden emin, güvenli, etkili ve verimli hareket edebilecekleri ileri sürülebilir. Bu nedenle öğretmenlerin zor velilerle çalışma yöntemleri üzerine kendilerini geliştirmeleri önerilebilir.

Anahtar Kelimeler:

Teachers' Opinions On Strategies To Deal With Difficult Parents
2020
Yazar:  
Özet:

In this study, the aim is to determine the strategies of class teachers working in primary schools to cope with difficult guardians. In the study, the phenomenological design was used from the quality research patterns. The sample method is selected as a sample type. The work group consists of 20 teachers who work in primary schools in Istanbul. The interview is used as a data collection tool and a semi-configured interview form is prepared in this direction. The data obtained from the interviews are subject to content analysis. The research finds that difficult parents have very different qualities and that this situation makes teachers quite troubled. The important factor that affects the parents' anger or sadness is the negative exposure of their children. Teachers who are able to use the right strategies in the face of difficult guardians can be promised to be able to act more self-confident, secure, effective and efficiently in the face of the problems they encounter. Therefore, teachers may be advised to develop themselves on the methods of working with difficult guardians.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Trakya Eğitim Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 665
Atıf : 4.173
2022 Impact/Etki : 0.727
Quarter
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q1
24/232

Trakya Eğitim Dergisi