Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME 4
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Kli̇ni̇syenleri̇n Kli̇ni̇k Li̇derli̇k Algilarinin Ölçülmesi̇ne Yöneli̇k Bi̇r Araştirma
Yazar:  
Yıl:  
2021
Özet:

Bu çalışma sağlık çalışanlarının klinik liderlik algılarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın örneklemi kamuya bağlı bir hastanede çalışan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 194 sağlık çalışanından oluşmuştur. Veri toplamada, Klinik Liderlik Ölçeğinden yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS 21 istatistik programından yararlanılmıştır. Veriler normal dağılım göstermediği için verilerin analizinde nonparametrik testlerden yararlanılmıştır. Çalışmada katılımcıların 3’lü likert tipi bir ölçek olan ölçekten aldıkları puan ortalaması 2,49±0,29 olarak bulunmuştur. Ayrıca klinik liderlik algısının sosyo-demografik özelliklerine göre (kurumda çalışma süresi, unvan, liderlik ve klinik liderlik eğitimi alma) farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<0.05). Bu sonuçlar doğrultusunda sağlık profesyonellerinin klinik liderlik özelliklerini daha fazla geliştirmek için klinisyenlerin eğitim müfredatlarına liderlik ve klinik liderlik ile ilgili derslerin eklenmesi önerilmiştir. Ayrıca liderlik ile ilgili eğitim ve çalışmaların yapılması önerisinde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Liderlik, Klinik Liderlik, Klinisyenler

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler