Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
11

İNDİRME
6

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ ÖZ DENETİM DEĞERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

2020 - Ali CİN,Işıl TANRISEVEN - https://doi.org/10.29228/SOBIDER.42982

Özet:Türkiye’de 2017 yılında Eğitim Programlarında yapılan değişiklikle beraber önceki Programlardan farklı olarak “değerler ve değerler eğitimi” öğretim programının ana odağı haline getirilmiştir. Öğretim programlarında milli, manevi ve evrensel nitelikte “adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik” kök değerleri yer almaktadır. Araştırmada 2019-2020 eğitim öğretim yılında Türkiye’de 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarında öz denetim değerinin yer alma düzeyinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada doküman olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrencilere dağıtımı gerçekleştirilen 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitapları kullanılmıştır. Araştırmada Türkçe ders kitaplarında öz denetim değerinin bulunma düzeyi ortaokul kademesinin tüm düzeylerinde karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Ders kitaplarında yer alan hazırlık çalışmaları, metinler, etkinlikler ve tema sonu değerlendirme çalışmaları bölümlerinde öz denetim değeri, nitel veri analizi yaklaşımlarından olan betimsel analize göre analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda incelenen ders kitaplarında öz denetim değerinin düşük düzeyde yer aldığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelime:Türkçe ders kitapları, Kök değerler, öz denetim

Bu Yayına Atıf Yapanlar