Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 7
Ekonomi̇k Karmaşiklik İ̇ndeksi̇ ve Ekonomi̇k Büyüme: Civets Ülkeleri̇nden Ampi̇ri̇k Kanitlar
2022
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada, CIVETS ülkelerinin 1995 ile 2019 dönemleri arasındaki ekonomik karmaşıklık düzeyi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki sunulmaya çalışılmıştır. İlk olarak yatay kesit bağımlılığı testi uygulanmıştır. Değişkenler ve panelin geneli için yatay kesit bağımlılığı olduğu belirlenmiştir. Pesaran ve Yamagata (2008) tarafından geliştirilen Delta Testi ile de panelin eğim katsayılarının heterojen olduğu tespit edilmiştir. Uzun dönem katsayıların tahmin edilmesi AMG (Genişletilmiş Grup Tahmincisi) tahmincisi kullanılmıştır. Ekonomik karmaşıklığın iktisadi büyüme üzerindeki etkisinin pozitif ve istatistiki olarak da anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin belirlenmesi için de Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) panel nedensellik testi yapılmıştır. Nedensellik analizi sonuclarına göre panelin geneli için ve de Mısır için ekonomik karmaşıklık endeksi ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Kolombiya, Vietnam ve Türkiye için ekonomik büyümeden ekonomik karmaşıklık endeksine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Endonezya için de ekonomik karmaşıklık endeksinden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulgusuna ulaşılmıştır. Güney Afrika için yapılan nedensellik sınamasında ise iki değişken arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler:

Null
2022
Yazar:  
Özet:

null

0
2022
Yazar:  

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler