Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 7
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Kayirmaciliğin Örgütsel Si̇ni̇zme Etki̇si̇: İstanbul’daki̇ Eği̇ti̇m Kurumlarinda Bi̇r İnceleme
Yazar:  
Yıl:  
2020
Özet:

Araştırmanın amacı, eğitim kurumlarındaki yöneticilerin kayırmacı davranışlarının diğer çalışanların örgütsel sinizm düzeylerine etkisinin tespit edilmesidir. Araştırma İstanbul’da (Avrupa yakası) lise düzeyinde eğitim veren kurumlarındaki 358 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama metodu olarak anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmada kolayda örneklem tekniği kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS 22 paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda koordinasyon ve kontrol süreçlerinde yapılan kayırmacılığın bilişsel sinizm, duyuşsal sinizm ve davranışsal sinizm düzeyini arttırdığı tespit edilmiştir. Araştırmada kullanılan analiz teknikleri “normal dağılım varsayımı” ile yapılmıştır. Kayırmacılık için kullanılan ölçüm aracı yönetimsel fonksiyonlar esasında ölçüm yapmaktadır. Bu nedenle kayırmacılık türleri açısından sonuca ulaşılamamıştır. Alanyazındaki benzer çalışmalar yöneticilerin öğretmenlere karşı (dikey hiyerarşi) kayırmacılık davranışlarını incelemektedir. Bu araştırma yöneticileri de örnekleme almasından dolayı benzer çalışmalardan farklıdır.

Anahtar Kelimeler:

Kayırmacılık, Sinizm, Örgütsel Sinizm, Eğitim Kurumları

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler