Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 19
İndirme 4
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Adalet Mülkün Temeli̇ Mi̇di̇r? Poli̇ti̇k Kayirmacilik ve Örgütsel Adalet İli̇şki̇si̇
Yazar:  
Yıl:  
2021
Özet:

Politik kayırmacılık, insanlar arasında haksız menfaat kazanılmasına sebep olan bir olgu ve arzu edilmeyen bir durum olarak görülmektedir. Bunun en önemli nedeniyse politik kayırmacılığın insanların adalete olan inançlarının zayıflamasına, hatta yitirilmesine yol açabilmesidir. Bu çalışmanın temel amacı, politik kayırmacılık ile örgütsel adalet olguları arasındaki ilişkiyi incelemek suretiyle çalışanların politik kayırmacılığa ilişkin algılarının örgütsel adalet algıları üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktır. Bu amaçla, Türkiye’de Bayburt ilindeki toplam 200 kamu çalışanı üzerinde ankete dayalı bir araştırma yürütülmüştür. Katılımcılardan elde edilen verilere gerekli analizlerin uygulanmasının ardından, politik kayırmacılığın örgütsel adalet ve onun alt boyutları (dağıtımsal adalet, işlemsel adalet, etkileşimsel adalet) üzerinde anlamlı ve negatif yönlü etkilere sahip olduğu sonuçlarına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Kayırmacılık, Politik Kayırmacılık, Adalet, Örgütsel Adalet

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler