Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI 6
GÖRÜNTÜLEME 6
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Öğretim Sürecinde Öğrencileri Aktif Kılan Etkinlikler ve Etkinliklere Dayalı Coğrafya Öğretimi
Yazar:  
Yıl:  
2010
Özet:

Günümüzde eğitim bilimciler ülkelerinin eğitim sistemlerini geliştirmek için arayışlara yönelmişlerdir. Bu arayış öğrencilerin zihinsel ve bedensel farklılıklarına, yaş dönemlerinin özelliklerine ve gereksinimlerine göre onları bir kalıba sokmadan, her yönden donanımlı birer insan olarak yetiştirilmesini amaçlar. Klasik eğitim yaklaşımlarınınçok eleştirilen yönü, yetiştirilen öğrencilerin sadece konuş denildiğinde konuşan, yaz denildiğinde yazan, oku denildiğinde okuyan, eleştirel düşünceden uzak, sorgulamayan, özellikler göstermesidir. Bu açıdan bakıldığında son dönemlerde öğrencinin eğitim ve öğretim sürecinde aktif olmasını amaçlayan yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı önemli hale gelmiştir. Bu yaklaşımla öğrencilerin aktif şekilde bilgiyi oluşturması, yorumlaması, ön bilgilerini kullanarak yeniden organize etmesi ile düşünen, sorun çözen öğrenci ve bireyler yetiştirmek mümkündür. Ancak böylesi bir değişim eğitim sistemi içerisinde öğrenciyi daha etkin bir konuma getirmesi ile sağlanabilir. Bu bağlamda yaşayarak öğrenme olarak tanımlanan aktif öğrenme; öğrencilerin aktif olarak sürece dâhil edildiği eğitim metotlarını kapsayan bir öğrenme biçimidir

Anahtar Kelimeler:

Aktif öğrenme, coğrafya eğitimi, etkinlik, etkinliklerle coğrafya öğretimi

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler