Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 27
İndirme 9
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Researching The Timss Science Results Of Eighth Grade Students In Terms Of 21st Century Skill Levels and Some Variables
Yazar:  
Yıl:  
2020
Özet:

21. yüzyıl becerilerine sahip olmak çağın gerekliliği haline gelmiştir. Ayrıca, gelişen teknoloji ile birlikte fen bilimleri ve matematik alanındaki başarı her geçen gün anlam kazanmaktadır. Bu başarıyı belirlemek amacıyla düzenlenen TIMSS eğitim ve öğretimin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca ülkeler arasında başarı sıralamasını da belirlemektedir. Bu çalışma ile 2015 yılında açıklanan TIMSS sorularından elde edilen sonuçların öğrencilerin 21. Yüzyıl beceri düzeyleri ile ilişkili olup olmadığı ve öğrencilerin anne-baba eğitim düzeyleri, eğitim hayatından beklentileri, özel fen dersi almasının TIMSS fen başarılarını etkilemesi bakımından incelenmiştir. Bu amaçla, tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul iline bağlı üç ilçeden 418 öğrenci ile bu çalışma tamamlanmıştır. Elde edilen verilerle Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleriyle veri gruplarının normallik dağılımları incelenmiştir. Veriler, TIMSS 2015 fen bilimleri başarı testi, öğrencilerin demografik bilgileri ve 21. yüzyıl becerileri ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Yapılan analizler sonucu öğrencilerin fen başarısının anne-baba eğitim düzeyi, eğitim hayatından beklenti ve özel fen dersi alması ile istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. TIMSS fen başarısı ile 21. yüzyıl becerileri arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler:

TIMSS 2015, TIMSS Fen Başarısı, 21. Yüzyıl becerileri

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler