Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 97
İndirme 36
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
13 Prens Alexandre Battenberg’in İttihat Beyannamesi ve Doğu Rumeli’nin Bulgaristan’a İlhâkı
Dergi:  
History Studies
Yazar:  
Yıl:  
2011
Özet:

Berlin Kongresi, 13 Haziran 1878 tarihinde Berlin’de toplandı. Antlaşma ile Sırbistan ve Karadağ bağımsızlıklarını kazanırken, Büyük Bulgaristan üç bölgeye ayrıldı. Ayastafanos Antlaşmasıyla, Bulgaristan topraklarına dâhil edilmiş olan Doğu Rumeli ve Makedonya, Berlin Antlaşması ile Osmanlı Devleti’ne bırakıldı. Birinci bölge olarak belirlenen Tuna Vilayeti’ne bağlı bazı sancaklar üzerinde ise Osmanlı Hâkimiyeti altında, muhtar ve Babıâli’ye vergi veren bir Bulgaristan prensliği kuruldu. Berlin antlaşmasıyla getirilen yeni düzenleme ile oluşan Doğu Rumeli Vilayeti, imparatorluk toprağı olarak görünüyordu. Ama burada hâkimiyet fiilen Bulgarların eline geçecekti. Bu dönemde çıkan Sırp- Bulgar Savaşı ise Doğu Rumeli krizini tırmanışa geçirdi ve sorunun diplomatik yoldan çözümlenmesi sürecinde Osmanlı Devleti’nin aleyhine sonuçlanmasına neden oldu.

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler