Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 90
 İndirme 56
Geçiş Ekonomilerinde Ticari Açıklık, Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İ̇lişkisinin Analizi
2018
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı, geçiş ekonomilerinde 1995-2014 dönemleri arasında ticari açıklık, beşeri sermaye ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Analiz kapsamında, paneli oluşturan değişkenler arasında ve modelde yatay kesit bağımlılığının olup olmadığı test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda yatay kesit bağımlılığını dikkate alan ikinci nesil CADF birim kök testi uygulanmıştır. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) nedensellik testi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, değişkenlerde ve modelde yatay kesit bağımlılığının olduğunu göstermiştir. Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) nedensellik testinde, geçiş ekonomilerinde ticari açıklık ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi elde edilmiştir. Benzer şekilde sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler:

Analysis Of Commercial Clearance Cradle Capital and Economic Growth Relationship In Transit Economies
2018
Yazar:  
Özet:

the aim of this study is to analyze the relationship between the commercial opening five capital and economic growth between 19952014 periods in the transition economies, between variables forming the panel and whether the horizontal cross-section dependence on the model was tested in accordance with the results obtained, the second generation of witch volume root test was applied to the geneticity relationship between variables orderedmahmutoğlu and molten 2011 were analyzed using the causality test analysis results have shown that horizontal cross-section dependence in variables and model of ordersmahmutoğlu and mole 2011 has been similar to the economic growth relationship between commercial clearance and economic growth in transition economy in transition economy tests

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler