Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 157
 İndirme 62
 ASOS İndeks 1
 BookCites İndeks 1
Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ni̇n Sosyotropi̇k-otonom Ki̇şi̇li̇k Özelli̇kleri̇ İ̇le Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k Eği̇li̇mleri̇ Arasindaki̇ İ̇li̇şki̇: İ̇i̇bf Öğrenci̇leri̇ Üzeri̇ne Bi̇r Uygulama
2018
Yazar:  
Özet:

Girişimcilik kavramı son yıllarda üzerinde önemli durulan konulardan biridir. Üniversite öğrencilerinin potansiyel girişimci olarak görülmelerinden dolayı girişimcilik eğilimleri merak edilen gruplardandır. Bu bağlamda İİBF öğrencilerinin gerek girişimcilik eğilimleri gerekse sosyotropik- otonom kişilik özellikleri bu araştırma ile incelenmeye çalışılmaktadır. Bu araştırma, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini sosyotropik ve otonom kişilik özellikleri açısından araştırmayı amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinden 214 kişiye anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı aracılığıyla analiz edilerek sonuçlar yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin yüksek düzeyde girişimcilik eğilimlerinin olduğu, aynı zamanda girişimcilik eğilimleri ile sosyotropik ve otonom kişilik özelliklerinin pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler