Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Atıf Sayısı 4
Görüntüleme 6
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi̇k Büyüme İli̇şki̇si̇: Geli̇şmekte Olan Ülkeler Örneği̇
Yazar:  
Yıl:  
2015
Özet:

Görece yüksek büyüme oranlarına sahip gelişmekte olan ülkelerde, bu hızlı büyüme trendinin sürdürülebilir olup olmadığı literatürde sıkça tartışılmaktadır. Büyüme oranlarının artan bir trend izlemesi için, ekonomideki yenilenebilir kaynaklardan daha ziyade yenilenemez içsel doğal kaynakların kullanımı büyümenin sürdürülmesinde daha büyük bir öneme sahiptir (Romer, 1996). Bu yüzden, ekonomik büyümenin analizinde arzı sınırlı olan doğal kaynak faktörünün etkisi çok büyük önem taşımaktadır. Doğal kaynak faktörünün, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yarattığı ekonomik büyüme üzerindeki etkileri çalışmada incelenmektedir. Bu amaçla, yatay kesit bağımlılığını ve çoklu yapısal kırılmaları dikkate alan panel veri testleri yardımıyla doğal kaynaklar ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki 1990-2013 yılları arasında gelişmekte olan ülkeler açısından araştırılmıştır. Çalışmanın ekonometrik analizinde, yatay kesit bağımlılığı için CD testleri, 1. ve 2. nesil birim kök testleri, eşbütünleşme varlığını araştırmak için yapısal kırılmaları dikkate alan Westerlund eşbütünleşme testi, uzun dönem katsayılarına tahminlemek için Panel ARDL modeline dayanan PMG (Pooled Mean Group) ve CCEMG (Common Correlated Effects-Mean Group) testleri uygulanmaktadır. Ekonometrik analiz sonuçlarına göre, uzun ve kısa dönemde doğal sermaye ve ekonomik büyüme arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu sonuç bağlamında, politika yapıcılar gelişmekte olan ülkelerde ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi açısından doğal kaynakları dikkate alan uzun vadeli ekonomik programların oluşturulması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

-

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler