Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 71
İndirme 26
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Türkiye’de Parasal Aktarım Mekanizması: Teorik Bir Değerlendirme
Yazar:  
Yıl:  
2020
Özet:

Merkez bankalarının uygulamış oldukları para politikalarında meydana gelen değişiklikler parasal aktarım mekanizması üzerinden reel ekonomiyi etkilemektedir. Parasal aktarım mekanizması genel olarak faiz oranı kanalı, varlık fiyatları kanalı, döviz kuru kanalı, kredi kanalı ve beklentiler kanalı olarak gruplandırılmaktadır. Bu aktarım kanallarının etkin bir şekilde işleyişini etkileyen bazı faktörler vardır. Bu faktörler genel olarak; resmi müdahaleler, ekonomideki fiyatlama mekanizması, finansal sistemin yapısı, finansal sözleşmelerin vade yapısı, bankacılık sisteminin finansal durumu, sermaye hareketleri, finansman kaynakları ile hanehalkı ve firmaların finansal yapısı şeklinde sıralanmaktadır. Bu çalışmada parasal aktarım mekanizması ve aktarım mekanizmasını etkileyen faktörler teorik olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, 2001 Krizi sonrası Türkiye ekonomisinde uygulanan para politikalarının parasal aktarım mekanizmasının işleyişi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu doğrultuda incelenen literatür çalışmalarında Türkiye’de genel olarak faiz oranı kanalının, kredi kanalının ve beklentiler kanalının işlediğine fakat varlık fiyatları kanalı ile döviz kuru kanalının etkin işlemediğine yönelik bulgulara ulaşıldığı görülmektedir. Çalışmada Türkiye’de parasal aktarım kanalının işleyişiyle ilgili mevcut durumuna yönelik bilgiler verilmesi ve parasal aktarım mekanizmasının etkin bir şekilde işlemesi için politika önerilerinde bulunulması nedeniyle çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler:

Faiz Oranı Kanalı,Varlık Fiyatları Kanalı,Döviz Kuru Kanalı

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler