Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 14
İndirme 1
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Yöneticilerin Güç Kaynaklarının Çalışanların Sessizlik Davranışlarına Etkisi: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma
Yazar:  
Yıl:  
2020
Özet:

Araştırmanın amacı yöneticilerin kullandıkları güç kaynaklarının çalışanların örgütsel sessizlik davranışları üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemini İstanbul ilindeki bir hizmet işletmesinde çalışan 430 personel oluşturmaktadır. Araştırmanın örnekleminin seçiminde kolayda örneklem tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmada nicel teknikler kullanılmıştır. Çalışmada SPSS 22 paket programı ile faktör analizi, güvenilirlik analizi, tanımlayıcı istatistikler, korelasyon analizi ve regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucuna göre yöneticilerin kullandığı zorlayıcı güç kaynağı çalışanların sessizlik düzeyini arttırmaktadır. Ayrıca, yasal ve ödüllendirme güç kaynaklarının kullanımı çalışan sessizliğini azaltmaktadır. Araştırma hizmet sektöründe gerçekleştirilmiş ve katılımcılar kolayda örneklem tekniği ile seçilmiştir. Hizmet sektöründe çalışanların sessizlik davranışı ile diğer sektörler arasında farklılık meydana gelebilir. Ayrıca kolayda örneklem tekniği örneklemdeki tüm katılımcılara çalışmada yer alma şansını eşit oranda vermemektedir. Çalışma sadece çalışanların bakış açısını yansıtmaktadır. Çalışmada kullanılan ölçüm aracı güç kaynakları olarak biçimsel gücü esas almaktadır. Araştırma söz konusu nedenlerden dolayı kısıtlara sahiptir. Türkçe alanyazın incelendiğinde hizmet sektöründe güç kaynaklarının çalışanların sessizliği üzerindeki etkisini ölçen bir araştırmanın olmadığı görülmüştür. Bu araştırma söz konusu açıdan benzer çalışmalardan farklıdır.

Anahtar Kelimeler:

Ödüllendirme Gücü, Zorlayıcı Güç, Yasal Güç, Örgütsel Sessizlik

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler