Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 38
İndirme 16
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Türk-Hindistan Çalışmaları: Spor Bilimleri ve Diğer Alanlar ile İlgili Bazı İncelemeler
Yazar:  
Yıl:  
2020
Özet:

Türkiye ve Hindistan arasında, hem bilimsel hem de diğer toplumsal alanlardaki etkileşim ve ortak çalışmalar görece potansiyelinin çok altında gerçekleşmektedir. Ülkelerarası ilişkilerde doğrudan ve daha etkin bir etkileşim yerine, sıklıkla Türkiye’de Hindistan’a, Hindistan’da da Türkiye’ye dair dolaylı kaynaklardan elde edilen bilgilerin belirleyiciliği söz konusu olabilmektedir. Türk-Hindistan Çalışmalarına araştırmacı ve uygulayıcıların ilgisini çekecek üretimler azdır. Bu çalışmanın amacı, 2019 yılının ilk yarısında bilimsel çalışmalar yürütmek üzere kısa dönem görev yaptığım Hindistan’daki spor ve diğer bazı alanlara ilişkin birtakım etkinliklerim, deneyim ve gözlemlerim hakkında ilgili alanyazın eşliğinde bir rapor sunmaktadır. Ayrıca, bu yazı tasnifi ve analizi devam etmekte olan Türk-Hindistan araştırmalarımız hakkında bir ön bilgilendirmeyi de içermektedir. Yazıda öncelikle, kısaca Hindistan’ın (siyasi, coğrafi, kültürel, vb) birtakım nitelikleri ve Türkiye ile ilişkileri vurgulanmış, daha sonra çeşitli kurumlardaki çalışmalarımız, etkileşimlerimiz ve etkinliklerimiz açıklanmış, son olarak ülkenin spor organizasyon yapısı, festivaller, oyun, fiziksel aktivite, beden eğitimi ve spor ile ilgili birtakım özelliklerine değinilmiştir. Bu çalışma, söz konusu görevlendirme ve bunlarla birlikte artan ve çeşitlenen etkileşimler, çalışmalar ve girişimler, Hindistan ile ilgili Batı veya sömürgeci merkezli olmayan bilgi birikimine katkı sağlaması, ülkeler arası paylaşımların ve ilişkilerin daha doğrudan gelişimine fırsat oluşturması, bölgesel ortaklıkların, gerçekliklerin ve yaklaşımların ifade edildiği bilimsel ve diğer üretimlere ivme kazandırması bakımından önem arzetmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Kültür Çalışmaları, Kültür Mirası, Uluslararası İlişkiler, Spor Kültürü, Spor Politikaları

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler