Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
20

İNDİRME
16

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ERGENLERDE PSİKOLOJİK İSTİSMARIN AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞINA ETKİSİ

2020 - Oğuz EMRE,Aynur BAĞIR, Hakime ASLAN, Ayşegül ULUTAŞ,KESKİNKILIÇ - https://doi.org/10.29228/SOBIDER.41863

Özet:Gelişen teknoloji ile birlikte ergenlerde akıllı telefonlar günlük yaşamın vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Akıllı telefona karşı düşkünlük, bağımlılık riskini artırmaktadır. Bağımlılık boyutunda akıllı telefonun patolojik kullanımı ergenlerin ruhsal durumunda çeşitli değişikliklere yol açabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, ergenlerde psikolojik istismarın akıllı telefon bağımlılığına etkisini incelemektir. İlişkisel tarama yöntemi ile desenlenen araştırmada veriler, Diyarbakır ili Çınar ilçesinde iki lisede öğrenimine devam eden 155 öğrencinin katılımıyla elde edilmiştir. Çalışmada Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği ve Psikolojik İstismar Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde, Bağımsız Gruplar t testi, ANOVA, Kruskal Wallis testi ve Linear Regresyon Analizi kullanılmıştır. Bulgular, yaş, akıllı telefon kullanma sıklığı, bir işi yapmadan önce akıllı telefona bakma sıklığı, telefon olmadan hayatın boş ve sıkıcı olduğunu düşünme sıklığı, günlük işleri ihmal etme değişkenlerinin akıllı telefon bağımlılığı üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Psikolojik İstismar Ölçeğine ait yıldırma-aşağılama ve reddetme-izolasyon alt ölçeklerinin akıllı telefon bağımlılığı üzerinde yüksek düzeyde etkili olduğu saptanmıştır. Telefonu kontrol etme sıklığı her zaman olanların, akıllı telefon olmadan hayatın boş ve sıkıcı olduğunu sık sık düşünenlerin, telefon nedeni ile günlük işlerini her zaman ihmal edenlerin ve boş zamanlarını internette geçirenlerin bağımlılık puanlarının en yüksek olduğu görülmüştür. Psikolojik istismarın ergenlerde akıllı telefon bağımlılığı üzerinde yüksek düzeyde etkili olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelime:Psikolojik istismar, akıllı telefon, bağımlılık.

Bu Yayına Atıf Yapanlar