Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
11

İNDİRME
8

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
BLADED PEEK CAGE USING THE ANTERIOR APPROACH IN MULTIPLE-LEVEL DEGENERATIVE CERVICAL DISC HERNIATION: A CASE SERIES OF 156 PATIENTS

2019 - Emre BİLGİN,Gökhan ÇAVUŞ,Ali İhsan ÖKTEN,Yurdal GEZERCAN,Vedat AÇIK,Ali ARSLAN,Semih Kıvanç OLGUNER,İsmail İŞTEMEN - https://doi.org/10.17826/cumj.563446

Özet:Amaç: Klinik çalışmamızda multıple seviyeli servikal dejenaratif disk hernilerinde (2-4 seviye) yaş, cinsiyet, seviye sayısı, şikayet ve bulgular gözönünde bulundurularak anterior servikal diskektomi ile beraber bıçaklı cage uygulaması ve cerrahi sonrası hastaların klinik düzelmeleri, komplikasyon oranları ve radyolojik olarak değerlendirilmeleri amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: 2012-2018 yılları arasında 2,3 ve 4 seviyeli servikal dejeneratif disk hernisi tespit edilen 156 hastanın şikayet, semptom, nörolojik muayene, radyolojik bulgular ve cerrahi olarak uygulanan diskektomi ve bıçaklı kafes ile postoperatif sonuçlar ve komplikasyonlar değerlendirilmiştir.   Bulgular: Hastaların %41.6’sı (65 hasta) erkek, %58.4’ü (91 hasta) kadındı. Yaş aralıkları 32-76 ve yaş ortalamaları 50.68’di. %85.2’si (133 hasta) iki mesafe, %13.5’i (21 hasta) üç mesafe, %1.3’ü (2 hasta) dört mesafe servikal disk hernisine sahipti. Hastaların hepsi daha önce konservatif tedavi olarak ilaç kullanmış ve %79.5’i (124 hasta) fizik tedavi görmüştü. Hastalar postoperatif 3-36 ay ortalama 18 ay izlendi. Komplikasyon olarak, postoperatif erken dönemde 5 hastada nörodefisit, 1hastada yüzeyel yara enfeksiyonu gelişti.  Sonuç: İki ve daha fazla seviyeli servikal dejeneratif disk hernili ve spondilozlu hastalara uygulanan anterior servikal diskektomi ve bıçaklı kafes  ameliyatları ile   anterior plakla stabilizasyona gerek kalmaksızın servikal bölgenin hareketlerinin korunması sağlanabilir.

Anahtar Kelime:Cervical Degenerative Disc Herniation, Anterior Discectomy

Bu Yayına Atıf Yapanlar