Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 22
İndirme 8
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Kamu Personeli̇ni̇n Örgütsel Destek Algilari İle Örgütsel Si̇ni̇zm Tutumlari Arasindaki̇ İli̇şki̇: Bi̇r Güvenli̇k Kurumu Örneği̇
Yazar:  
Yıl:  
2020
Özet:

Bir güvenlik kurumunda örgütsel sinizm tutumları ile örgütsel destek algıları arasındaki ilişkinin açıklanmasını amaçlayan bu çalışmada, betimsel ve ilişkisel analizlerden faydalanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Bursa ilinin bir ilçesinde kamu kurumu olan İlçe Emniyet Müdürlüğünün Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli oluşturmakta olup, araştırmaya kurumda görevli tüm Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli 134 kişi olarak dâhil edilmiştir. Araştırmada, örgütsel destek algılarının tespiti için on dokuz ifadeli algılanan örgütsel destek ölçeği kullanılmıştır. Örgütsel sinizmin düzeyini tespit edebilmek için bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olarak üç alt boyutlu örgütsel sinizm ölçeği kullanılmıştır. Yapılan araştırma ile emniyet hizmetleri sınıfı personelinin örgütsel destek algıları ile sinizm tutumları arasında anlamlı, orta şiddette ve birbirine zıt bir ilişki bulunmuştur. Çalışanların örgütsel destek algılarındaki yükselme, örgütsel sinizmin azalmasına neden olurken tersi yöndeki azalışlar ise sinik tutumların örgüt içinde artmasına neden olabileceği tespit edilmiştir. Bununla birlikte örgütsel sinizme ilişkin tanımlayıcı istatistiklerde, ölçek geneli ortalamasının genel ortalamanın altında kaldığından hareketle çalışanların sinik tutumlar içerisinde olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Örgütsel Destek Algıları,Örgütsel Sinizm,Emniyet

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler