Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 17
İndirme 1
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Boylamsal Bir Araştırma
Yazar:  
Yıl:  
2021
Özet:

Amaç – Bu çalışmada, işletme bölümü lisans öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin birinci ve dördüncü sınıfta farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amaçlanmıştır. Yöntem – Çalışma, nicel ve boylamsal bir çalışmadır. Bu kapsamda öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini ölçmek için 2015 yılı Ekim ayında ve 2019 yılı Mayıs ayında anket tekniği ile veri toplanmıştır. Girişimcilik eğilimlerini ölçmek için Koh (1996) tarafından geliştirilen, İşcan ve Kaygın (2011) tarafından Türkçe diline geçerlenen ölçek kullanılmıştır. Ölçek, kendine güven, yenilikçilik, başarma ihtiyacı, içsel kontrol odağı, risk alma eğilimi ve belirsizliğe tolerans boyutlarından oluşmaktadır. Bulgular – Çalışmanın sonunda, öğrencilerin birinci ve dördüncü sınıftaki girişimcilik eğilimlerinin anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin belirsizliğe karşı tolerans düzeylerinin olukça düşük olduğu belirlenmiştir. Tartışma – Öğrencilerin girişimcilik eğilimleri ekonomik koşullardan etkilenebilmektedir. Çalışmada aynı öğrenci grubundan farklı periyotlarda (2015 yılında ve 2019 yılında) veri toplanmıştır. Öğrencinin girişimcilik eğilimi veri toplanan dönemlerdeki ulusal veya uluslararası ekonomik koşullardan etkilenmiş olabilir. Ayrıca, araştırma verilerinin tek bir devlet üniversitesinin öğrencilerinden toplanması sonuçlar üzerinde etkili olabilir.

Anahtar Kelimeler:

Girişimcilik, Girişimcilik eğilimi, Girişimcilik eğitimi

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler