Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Atıf Sayısı 4
Görüntüleme 72
İndirme 23
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Örgüt Kültürünün Örgütsel Yabancılaşma Davranışlarına Etkisi
Yazar:  
Yıl:  
2019
Özet:

Toplum ve toplumun önemli yapıtaşlarından biri olan örgütlerin bir arada, huzurlu ve mutlu bir şekilde ayakta kalmasını sağlayan etmenlerden biri, kültürdür. Kültür, bireylerin birbirleriyle duygu ve düşüncelerini paylaşma imkânı yaratırken; örgütlerde önceden belirlenen hedeflere ve kâr yüzdelerine ulaşmayı da kolaylaştırmaktadır. Fakat hem toplumda, hem de örgütlerde zaman zaman sorunlar ve kişiler arası anlaşmazlıklar yaşanabilmektedir. Bu sorunların yaşanmasına neden olan faktörlerden biri yabancılaşmadır. Yabancılaşma neticesinde kişi toplumdan kendisini soyutlayabilmekte, bu da hem toplum içindeki özel hayatını, hem de iş hayatını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu çalışmada, örgüt kültürü ve örgütsel yabancılaşma arasında bir ilişki olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Analiz aşamasından önce literatür taraması yapılmış ve teorik kısım oluşturulmuştur. Daha sonra, alanında uzmanlaşmış akademisyenlerin oluşturduğu ölçekler kullanılarak veri toplama aracı oluşturulmuş ve Trakya Üniversitesi’nde görevli akademik personele uygulanmıştır. Yapılan analizler neticesinde destek kültürü ve görev kültürü ile örgütsel yabancılaşmanın alt faktörleri olan anlamsızlık, güçsüzlük, yalıtılmışlık ve kuruma yabancılaşma arasında zayıf ve negatif yönlü bir ilişki saptanmıştır. Bu sonuç beklenen ile uyumludur. Bürokratik kültür ile örgütsel yabancılaşma alt faktörleri arasında ise istatistikî olarak anlamlı sonuçlara ulaşılamamıştır.

Anahtar Kelimeler:

Örgüt Kültürü, Yabancılaşma

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler