Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 30
İndirme 11
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Günümüz Çatışmalarında Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişilerin Korunması
Yazar:  
Yıl:  
2020
Özet:

Günümüz silahlı çatışmalarında ‘özgürlüğünden yoksun bırakma’, hem devletler hem de devlet dışı silahlı gruplar tarafından oldukça yaygın kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. Çatışma taraflarınca alıkonulan bu savunmasız kişilerin tutulduğu koşullar son derece ağır ve insani açıdan oldukça trajiktir. Bu kişiler çoğunlukla alıkonma sebeplerinden ve haklarından bihaber, dış dünya ile iletişimleri yasaklanmış, yeterli su, gıda ve tıbbi yardıma ulaşamadıkları koşullarda tutulmakta; sıklıkla yargısız infazlara, zorla kaybedilmeye, işkenceye ve kötü muameleye maruz kalmakta ve korunamamaktadır. Bunun sebebi çoğunlukla ilgili hukuk normlarına uyulmaması, hukukun bilinmemesi ya da kapasite eksikliği ve fiziki olanaksızlıklar olmakla birlikte; uluslararası silahlı çatışmalara oranla uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalarda bu hususlara ilişkin detaylandırılmış hukuki normların eksikliği bu kişilerin yaşamı, onuru ve sağlığının korunamamasında önemli bir etkendir. Bu çalışma günümüz çatışmalarının temel bir karakteristiği haline gelen Uluslararası Nitelikte Olmayan Silahlı Çatışmalar bağlamında İnsancıl Hukuku, çatışma taraflarının yoğun bir şekilde uyguladığı ‘özgürlükten yoksun bırakma’ hususu açısından ele almayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Uluslararası Nitelikte Olmayan Çatışmalar Hukukunda özgürlükten yoksun bırakma/ alıkoyma kavramına dair hükümlerin kişilere yeterli koruma sağlayıp sağlamadığı ve bu husustaki hukuki boşluklar irdelenecek; alıkoyma durumlarında kişilerin korunması açısından İnsancıl Hukukun geliştirilmesi gereken alanları ile bu alanların güçlendirilmesine dair çabalar ve çözüm önerilerine yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler:

Uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalar, Özgürlüktyoksun bırakma, Tutukluluk, Enterne edilme, Devlet dışı silahlı gruplar

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler