Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 96
İndirme 16
Sesli Dinleme 3
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
İlkokul 1. Sinif Matemati̇k Dersi̇ Öğreti̇m Programinin Değerlendi̇ri̇lmesi̇
Yazar:  
Yıl:  
2021
Özet:

Bu araştırma, ilkokul birinci sınıf matematik dersi öğretim programının uygulanma sürecine ilişkin öğretmen, okul yöneticisi, veli ve öğrenci görüşlerini derinlemesine incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, nitel araştırma desenlerinden olgu bilim desenine göre tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında, Adana ili merkez ilçelerinden maksimum çeşitlilik örneklemi ile belirlenen sınıf öğretmeni, okul yöneticisi, öğrenci velisi ve birinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme formları aracılığı ile veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmen, okul yöneticileri, veliler ve öğrencilerin matematik öğretim programının uygulanma sürecinde etkinliklerden, fiziki koşullardan ve araç gereçlerin yetersizliğinden dolayı zaman zaman sorun yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda programın etkililiğini artırmak için ders kitaplarındaki etkinliklerin tekrar gözden geçirilmesi, okullardaki fiziki ve alt yapı imkanlarının değişen ve gelişen eğitim anlayışına göre tekrar düzenlenmesi gerektiği önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Matematik Öğretim Programı,Program Değerlendirme,Birinci Sınıf Matematik Dersi

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler