Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Atıf Sayısı 17
Görüntüleme 55
İndirme 26
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Yazar:  
Yıl:  
2012
Özet:

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler öğretim programını öğretmen görüşlerine göre değerlendirmektir. Araştırma, Malatya il merkezindeki resmi ve özel ilköğretim okullarında 2009–2010 eğitim-öğretim yılında görev yapan toplam 134 sosyal bilgiler öğretmeni üzerinde yürütülmüştür. Nicel karakter arz eden bu araştırmada veriler, beşli derecelendirilmiş likert türü maddelerden oluşan ölçekle elde edilmiştir. Bu şekilde elde edilen verilerden demografik olanlar frekans ve yüzde alam tekniği ile analiz edilmiştir. Sosyal bilgiler öğretim programına yönelik öğretmen görüşleri ise, aritmetik ortalama ve standart sapma ile çözümlenmiştir. Öğretmen görüşlerinin cinsiyet, görev yapılan okul türü ve mesleki kıdem değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği ise, parametrik maddelerde “t, testi ve Anova ile parametrik olmayan maddelerde MWU ve KWH testleri ile analiz edilmiştir. Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için de, scheffe, LSD ve Mean Rank kullanılmıştır. Verilerin analizinden, öğretmenlerin sosyal bilgiler dersini ağırlıklı olarak geleneksel sunuş ile araştırma-inceleme stratejileri ile işledikleri belirlenmiştir. Öğretmenlerin, soru-cevap yöntemini her zaman, tartışma, örnek olay, beyin fırtınası ve problem çözme yöntemlerini ise sık sık kullandıkları anlaşılmıştır. Ayrıca dersleri çağdaş eğitim ilkelerine uygun olarak işleyen öğretmenlerin, daha çok geleneksel materyalleri kullanmayı tercih ettikleri ve internetten fazlaca yararlanmadıkları anlaşılmıştır.  Araştırmada ulaşılan diğer bir sonuç da, bayan öğretmenlerin, erkeklere göre; özel okul öğretmenlerinin de, resmi okul öğretmenlerine göre daha çok çağdaş yöntem ve materyal kullandıkları şeklindedir.

Anahtar Kelimeler:

Sosyal bilgiler, Sosyal bilgiler programı, Program değerlendirme, Öğretmen görüşleri.

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler