Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Atıf Sayısı 8
Görüntüleme 33
İndirme 17
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Türki̇ye’de Banka Kredi̇ Kanalinin İşleyi̇şi̇ni̇ 2001 Kri̇zi̇ Sonrasinda Yeni̇den Değerlendi̇rme: Ampi̇ri̇k Anali̇z
Yazar:  
Yıl:  
2016
Özet:

1980’li yıllardan itibaren birçok dünya ekonomisinin finansal serbestleşme sürecine yönelmiş olması finansal piyasalarda gelişme yaşanmasına neden olmuştur. Finansal piyasalardaki gelişme, parasal aktarım kanallarından biri olan banka kredi kanalının önemini arttırmıştır. Banka kredi kanalının etkin bir şekilde işleyişi, banka ve firmalar açısından banka kredileri ve menkul kıymetlerin tam ikame olmaması ve firmaların dış finansman kaynağı olarak bankalara bağımlı olmasına bağlıdır. Bu çalışmada, Türkiye’de banka kredi kanalının işleyişi 2001 kriz sonrası dönemi için analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, 2003:01- 2015:10 dönemi kapsamında aylık veriler yardımıyla tek yapısal kırılmaya izin veren ZivotAndrews birim kök testi ve vektör otoregresyon (VAR) yöntemi kullanılmıştır. Ampirik bulgular; para politikası şokuna, ilk üç ayda banka mevduatlarının, banka kredilerinin, banka menkul kıymetlerinin ve sanayi üretiminin azalarak bir tepki verdiğini göstermiştir. Bu bulgulara göre, para politikası şoku sonrasında bankaların kredilerindeki azalmayı menkul kıymetlerin satışıyla telafi ettiği ve dolayısıyla da banka kredi kanalının kısmen çalıştığı söylenebilmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Parasal Aktarım Mekanizması,Kredi Kanalı,Banka Kredi Kanalı,VAR Modeli

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler