Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 9
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
İş Eti̇ği̇ Algilarinin Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ Bazinda Değerlendi̇ri̇lmesi̇: Van Yüzüncü Yil Üni̇versi̇tesi̇ Örneği̇
Yazar:  
Yıl:  
2021
Özet:

Bu çalışmanın amacı; gelişmekte olan iş dünyasında üniversite öğrencilerinin geleceğe dönük etik ve iş etiği algılarını ölçmek için yapılmıştır. Araştırmada etik kavramı, etik kavramının ahlak kavramıyla arasında karıştırılmalara karşın tanımların ve iş etiği kavramının tanımı açıklanmıştır. Bu çalışma Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi işletme ve iktisat bölümü okuyan öğrencilerine ve diş hekimliği fakültesinde okuyan öğrencilerine yapılmıştır. Araştırmada üniversite öğrencilerinin etik ve iş etiği algılarına ilişkin araştırma sonuçlarına dayalı farklı yönleri ele alınmıştır. Çalışmada verilen değerlendirilmesinde bu alanda yapılan çalışmalar dikkate alınarak alanla ilgili anket kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre üniversite öğrencilerinin iş etiğine algıları kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Ayrıca iktisadi ve idari bilimler fakültesi okuyan öğrencilerin diş hekimliği fakültesi okuyan öğrencilere göre etik algılarının daha olumlu olduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Etik, İş Etiği, Ahlak

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler