Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME 1
İNDİRME 1
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
The Effect Of Lower and Upper Extremity Plyometric Exercise Program On Maximal Strength and Body Fat Ratio Of Young Basketball Players
Yazar:  
Yıl:  
2020
Özet:

Araştırmanın amacı genç basketbolculara 9 hafta boyunca uygulanan alt ve üst ekstremite pliometrik antrenman programının maksimal kuvvet düzeylerine ve vücut yağ oranlarına etkisini belirlemektir. Araştırmaya 30 erkek basketbolcu gönüllü olarak katılmıştır. Örneklem grubu randomizasyon yöntemi ile kontrol grubu (n = 15; yaş = 14,7±0,97) ve deney grubu (n = 15; yaş = 14,8±0,54) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Katılımcıların boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve vücut yağ yüzdeleri ölçülmüştür. Maksimal kuvvet düzeyleri 1 tekrar maksimum (1 TM) leg press, 1 TM leg curl, 1 TM bench press, 1 TM overhead press ve 1 TM high pulley testleri ile belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların sıçrama kuvveti counter movement jump (CMJ) testi ile belirlenmiştir. Core kuvveti ise Sport-Specific Core Muscle Strength and Stability Plank Testi ile belirlenmiştir. Grubun (test ve kontrol) ve ölçümün (ön test ve son test) kombine etkisini test etmek için iki yönlü tekrarlanan ölçümler varyans analizi (ANOVA) yapıldı. Kontrol ve deney grubunun boy uzunluğu değişkeni açısından grup-ölçüm ortak etkisi incelendiğinde gruplar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (F(1-28) = 5,27, p<,05). Vücut ağırlığı ve vücut yağ yüzdesi değişkenleri açısından grup-ölçüm etkisi incelendiğinde ise gruplar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (sırasıyla; F(1-28) = 1,86; 5,22, p>,05). Grupların 1 TM leg curl, CMJ, 1 TM bench press, 1 TM overhead press, 1 TM high pulley değişkenleri ile grup-ölçüm sonuçları incelendiğinde deney grubu lehine anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (sırasıyla; F(1-28) = 16,13; 5,20; 4,65; 4,59; 14,7, p<,05). Pliometrik antrenman programının leg press ve plank değişkenleri üzerindeki grup-ölçüm ortak etkileri incelendiğinde gruplar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (sırasıyla; F(1-28) = 0,77; 0,02, p>,05). Sonuç olarak; alt ve üst ekstremite pliometrik antrenman programı genç basketbolcuların maksimal kuvvet düzeylerinin gelişmesine katkı sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler:

1 repetition maximum,,basketball,body fat percentage

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler