Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME 36
İNDİRME 27
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
The Effect Of 8 Weekly Foot Strength Exercise Exercises and Strengthening Exercises On Underwater Dolfhin Hi̇t
Yazar:  
Yıl:  
2019
Kurum:  
::Salih ÖNER","NA::: Hacı Bayram TEMUR"]
Özet:

Bu araştırmanın amacı 8 haftalık ayak bilek esneklik egzersizleri ve güçlendirme egzersizlerinin sualtı dolfhin vuruşuna etkisini araştırmaktır.Araştırma grubunu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesin de yüzme uzmanlık eğitimi gören 22-35 yaşları arasında 5 deney ve 5 kontrol grubu olmak üzere toplam 10 erkek yüzücü oluşturmaktadır. Katılımcılara 8 hafta, haftada 2 gün ve günde 30 dakika olmak üzere ayak bileği fleksibilite egzersizleri, ayak bilek çevresi kas gruplarında izometrik güçlendirme egzersizleri, dirençli esnetme egzersizleri ve terabant veya elastik bant egzersizleri uygulanmıştır. Sporculardan antrenman öncesinde ve sonrasında boy, kilo, 3 metre, 5 metre ve 7 metre, sualtı dolfin dereceleri alınmıştır. Katılımcıların analizleri için Paired-Samples t-test kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 17,0 paket programıyla analiz edilmiştir.Analiz sonucunda deney grubunun sualtı dolfin vuruşu sonucunda mesafe katettikleri 3 ve 7 metre performanslarının ön ve son testler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 5 metre sualtı dolfin vuruşunun ön ve son test arasındaki fark ise istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05).Sonuç olarak, 8 haftalık ayak bilek esneklik egzersizleri ve güçlendirme egzersizlerinin sualtı dolfhin vuruşuna olumlu bir katkı sağladığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler:

Esneklik, Dolphin, Egzersiz

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler