Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
1

GÖRÜNTÜLEME
10

İNDİRME
9

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
CERRAHİ KLİNİKLERDE TEDAVİ GÖREN HASTALAR HAKLARINI BİLİYORLAR MI?

2009 - Nadiye ÖZER,Zeynep KARAMAN ÖZLÜ,Serdar SARITAŞ -

Özet:Tanımlayıcı türde olan araştırma, bir üniversite hastanesinin cerrahi kliniklerinde yatan hastaların haklarını bilme durumlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini; 18 yaş ve üzerinde olan, iletişim kurulabilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 281 hasta oluşturmuştur. Veri toplamada; literatür doğrultusunda oluşturulan, hastaların haklarını bilip bilmediklerini değerlendiren hasta hakları formu kullanılmıştır. Veriler; yüzdelik dağılım, t testi, ANOVA ve Kruskal Wallis varyans analiziyle değerlendirilmiştir. Hasta Hakları Bilgi Puanı (HHBP) 17 puan üzerinden değerlendirilmiş ve HHBP ortalaması 11.67 ±3.32 olarak belirlenmiştir. Eğitimle HHBP ortalaması karşılaştırıldığında; okur-yazar hastalarda 9.75 (SS=5.23), üniversite mezunlarında 15.08 (SS= 2.15) olan HHBP ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (KWx2=42.379, P=.000). Hastaların bulundukları klinikle HHBP ortalaması karşılaştırıldığında Genel Cerrahi kliniğinde 10.35 ( SS= 5.88), Göğüs Cerrahi kliniğinde 13.56 (SS=4.50) olan ortalamalar arasındaki fark anlamlıdır (KWx2=14.446, p= .013). Hastaların yarısından fazlasının hasta haklarını bildikleri saptanmıştır. Hastalar, bulundukları kliniklerdefazla refakatçi bulundurma,az sağlık durumuyla ilgili bilgiyi sözlü ve yazılı isteme hakkına dikkat edildiğini belirtmişlerdir.

Anahtar Kelime:Hasta hakları, hasta, cerrahi klinik

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.